Teater för alla!

Alla för teater!

STA är en ideell förening med politisk och religiös neutralitet som har funnits sedan 1960. Via olika repetitionslokaler iordningställde STA 1983 en egen scen. Sagateatern invigdes i gamla Sagabiografen vid Marenplan. Under åren har många förändringar och förbättringar av lokalen gjorts. Nu har vi ett teaterrum med många möjligheter! Förutom produktioner som STA framför i Södertälje har föreningen ett rikt utbyte med amatörteatergrupper runt om i Norden. STA har turnerat i Norden och övriga Europa med egna föreställningar. Grupper har också varit här och gästspelat. STA vill vara en förening för människor med olika bakgrund och uppfattning i många avseenden men samlade kring ett gemensamt: att lära, förstå och spela teater.

 

STA är medlem i Amatörteaterns Riksförbund,